SÜRDÜREBİLİRLİK İLKELERİ

  • The Halcyon’da gerçekleşen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın, kaynağında özelliğine göre ayrıştırılması toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü sağlamak.
  • Doğal kaynak kullanımı esnasında çevreye olan zararı en aza indirmek.
  • Yönetim sistemlerimiz ve hedeflerimizle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturulmak
  • sonucu oluşan çevre etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçme, analiz ve kontrolü yaparak çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlar eksiksiz yerine getirilmek.
  • Bölge halkının yanı sıra sivil toplum örgütleri kurum ve kuruluşların istek ve çalışmalarını dikkate alarak politikalarımızı şekillendirmek
  • Çalışanlarımıza çevre bilincini oluşturmak için sürekli eğitim programı uygulamak
  • Sürdürülebilirlikle ilgili olarak kurulmuş olunan “Sürdürülebilirlik Ekibi” sürekli iyileştirmeler için gerekli olan çalışmaları yapmak, ilgili çalışmaları takım liderine raporlamak, takım lideri ise üst yönetime yapılması gereken çalışmalarla ilgili olarak sunumlar yapmak